http://www.doodlethai.com/wp-content/themes/averin/images/top-banner.pnghttp://www.doodlethai.com/wp-content/themes/averin/images/ads72890.jpghttp://www.doodlethai.com/wp-content/themes/averin/images/top-banner.pnghttp://www.doodlethai.com/wp-content/themes/averin/images/ads72890.jpghttp://www.doodlethai.com/wp-content/themes/averin/images/top-banner.png

วันช้างไทย

       Doodle ชิ้นนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อร่วมฉลองวันช้างไทย ซึ่งในประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญกับช้างว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เเละเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชาวไทยมาเเต่โบราณกาล ดูเดิลชิ้นนี้ออกเเบบโดนมีกลิ่นอายของลวดลายไทยประยุกต์ โดยในใบของต้นกล้วยมาเป้นหลักในการออกเบบให้พันไปตัวอักษร โดยตัว g ถูกเเทนที่ด้วยรูปของช้างไทยกำลังชูงวง ส่วนตัว l ถูกเเทนที่ด้วยต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนต้นกล้วย ซึ่งถือเป็นอาหารที่ช้างไทยในปัจจุบันกินเป็นหลัก

ข้อมูลจำเพาะ : Doodle เเสดงในวันที่ 13 มีนาคม 2554 (13 March 2011)
ประเทศที่เเสดง Doodle : ทั่วโลก
หัวข้อ : วันช้างไทย

 

เรื่องราวที่น่าสนใจจาก Doodle นี้
       วันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่าง องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้นก็จะเป็นการช่วยประชาสัมหันธ์เเละให้คนในประชาชนในประเทศไทยมาร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยอันเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ โดยในครั้งเเรกนั้นจะเลือกเอาวันที่วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้วจึงเลือกวันอื่นเเทนเเละมาตกลงใช้วันที่  13 มีนาคม เเทนเนื่องจากเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกนั้นเป็นสัตว์ประจำชาติ ดังนั้นในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย

 

การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประทับบนช้างทรงพระที่นั่ง “เจ้าพระยาปราบหงสาวดี”

 

ธงชาติไทยยุคเเรก ๆ

 

       ช้างไทยมีบทบาทตามประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เเละถูกจารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ว่าร่วมรบปกป้องบ้านเมืองมาเเต่ครั้งโบราณ ดังจะให้ได้จากครั้งเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา เเห่งหงสาวดี ทำให้ช้างไทยเชือกนี้ได้รับพระราชทานยศให้เป็นถึง “เจ้าพระยาปราบหงสาวดี” นอกจากนี้ครั้ยสมัยหลัง ๆ ช้างไทยได้รับเกียรติอย่างสูงในการถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ในธงชาติไทยสมัยเเรก ๆ ตั้งเเต่นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือก นอกจากนี้ช้างไทยยังมีส่วนประกอบในพิธีสำคัญ ๆ ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ อยู่เสมอ

 

ในอดีตอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ต้องใช้ช้างเป็นเเรงงานสำคัญ

 

       สำหรับยุคหนึงช้างไทยถือเป็นเเรงงานในอุตสาหกรรมป่าไม้ในการชักลากจูงไม้ออกจากป่า ก่อนที่จะหมดความสำคัญลงตามสภาวะของอุตสาหกรรมนี้ที่เปลี่ยนเเปลงไป จนปัจจุบันช้างไทยลดจำนวนลงอย่างมาก เเละต้องมาเดินเร่ขออาหารในเมืองเเทน โดยจังหวัดที่ถือว่ามีช้างอยู่มากที่สุดได้เเก่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถือเป็นเเหล่งที่ยังคงอนุรักษ์การเลี้ยงช้างอยู่ เเละในรอบปีก็จะมีการจัดงานวันช้างไทยขึ้น

 


8 years ago by in Doodle เกี่ยวกับประเทศไทย | You can follow any responses to this entry through the RSS feed. You can leave a response, or trackback from your own site.